Sadržaj:

  1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova…………… stranica 134.
  1. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godini…………… stranica 136.
  1. Plan motriteljsko-dojavne službe……………stranica 142.
  1. Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Marina za 2023. godinu…………… stranica 144.
  1. Plan vježbi civilne zaštite za 2023. godinu……………stranica 149.

PDF: Službeni glasnik 14-2023

Pin It on Pinterest

Skip to content