Sadržaj:

  1. Odluka o visini osnovice za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina……………………… stranica 282.

PDF: Službeni glasnik 14-2024

 

Pin It on Pinterest

Skip to content