Sadržaj:
1. Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Marina ….stranica 239.
2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Marina ……………………stranica 240.

Službeni glasnik 14/2018

Pin It on Pinterest

Skip to content