PDF: Službeni glasnik 15-2016 ( ZAKLJUČAK o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općinskog vijeća Općine Marina  povodom dana Općine Marina i blagdana –zaštitnika Općine Marina sv.Jakova 25.srpnja 2016.godine; GODIŠNJA NAGRADA/POJEDINAČNA NAGRADA iz područja kulture i znanosti;  ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Marina; ODLUKU o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Marina)

Pin It on Pinterest

Skip to content