Sadržaj
1. Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2019. godinu ……………………… stranica 215.
2. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Marina ……………………… stranica 216.

PDF: Službeni glasnik 15-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content