Sadržaj:
1. Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu ………………………………………… stranica 156.
2. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne Općine Marina za 2022. godinu ………………………………………… stranica 173.
3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ………………………………………… stranica 182.
4. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata društvenih djelatnosti za 2022. godinu ………………………………………… stranica 184.
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2021. godinu ………………………………………… stranica 186.
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………………………………………… stranica 230.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………………………………………… stranica 234.
8. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava ………………………………………… stranica 237.
9. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Marina ………………………………………… stranica 238.
10. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na II Izmjene Plana nabave za 2022. ………………………………………… stranica 239.
11. II.Izmjene Plana nabave Općine Marina za 2022. ……………………………………… stranica 240.
12. Zaključak o zaključenju sporazuma o poslovnoj suradnji ………………………………………… stranica 251.
13. Sporazum o poslovnoj suradnji Općine Lećevica i Općine Marina ………………………………………… stranica 252.
14. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ………………………………………… stranica 253.
15. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina ………………………………………… stranica 254.
16. Izmjena Odluke o kreditnom zaduženju Općine Marina …………………………… stranica 256.
17. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina ………………………………………… stranica 258.
18. Ugovor o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina ………………………………………… stranica 259.
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2022. godini ………………………………………… stranica 262.

PDF: Službeni glasnik 16-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content