Sadržaj:

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina…………………… stranica 289.
  2. Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2024. godini……………………… stranica 309.
  3. Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za 2024. godinu……………………… stranica 311.
  4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup javne površine……………………… stranica 316.

PDF: Službeni glasnik 16-2024

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content