Sadržaj
1.III. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu…………………… stranica 346.
2.Izmjena programa gradnje objekata i uređajakomunalne infrastrukture za 2020. godinu ……………………stranica 363.
3.Izmjena programa gradnje objekata društvenihdjelatnosti za 2020. godinu ……………………stranica 368.
4.Izmjena programa održavanja komunalneinfrastrukture za 2020. godinu ……………………stranica 371.
5.Izmjena javnih potreba u kulturi Općine Marinaza 2020. godinu ……………………stranica 373.
6.Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje2020. do 2022. godine ……………………stranica 374.
7.Godišnji izvještaj o izvršenju proračunaza 2019. godinu ……………………stranica 382.
8.Izvješće o ostvarivanju Programa gradnjeobjekatai uređaja komunalne infrastrukture u2019. godini ………………stranica 418.
9.Izvješće o izvršenju programa redovitogodržavanja komunalne infrastruktureu2019. godini ……………stranica 422.
10.Odluka o prijenosu sredstava komunalnom poduzeću„Marinski komunalac“d.o.o. bez naknade ……………………stranica 425.
11.Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture ……………………stranica 426.
12.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupujavnih površina za postavljanje ugostiteljskihterasa (štekata), kioska i drugih naprava ……………………stranica 427.
13.Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o uređenju i održavanju čistoće plažana području Općine Marina ……………………stranica 428.

PDF: Službeni glasnik 16-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content