Sadržaj:

 1. Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Marina…………………………stranica 178.
 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………… stranica 192.
 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2023. godinu…………………………… stranica 196.
 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina za 2023. godinu…………………………… stranica 198.
 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Marina za 2023. godinu………………………… stranica 199.
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2022. godinu………………………… stranica 200.
 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu………………………… stranica 245.
 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu………………………… stranica 249.
 1. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o uređenju i održavanju plaža na području Općine Marina………………………… stranica 253.
 1. Odluka o odreknuću od prava prvokupa nekretnina u k.o. Marina ……………………… stranica 257.
 2. Odluka o odreknuću od prava prvokupa čest.zem. 20663/2 k.o. Vinišće …… stranica 258.
 3. Odluka o odreknuću od prava prvokupa čest.zem. 20663/3 k.o. Vinišće …… stranica 259.
 4. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje ………………………… stranica 260.
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Marina………………………… stranica 263.
 1. Odluka o Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Marina u 2023/2024 odgojno-obrazovnoj godini………………………… stranica 264.
 1. Pravilnik o izmjenama o postavljanju reklamnih panoa………………………… stranica 265.
 2. Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Općine Marina………………………… stranica 267.
 1. Izmjena Odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina………………………… stranica 271.
 1. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Marina………………………… stranica 272.
 1. Izmjena Odluke o imenovanju Komisije za određivanje I preimenovanje ulica i trgova………………………… stranica 273.
 1. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marina………………………… stranica 274.
 1. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje ………………………… stranica 275.
 2. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe………………………… stranica 276.
 1. Odluka o izgledu službene odore i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Marina ………………………… stranica 277.
 1. Zaključak o davanju odobrenja općinskom načelniku za prihvaćanje mjesečne cijene zakupnine u predmetu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora………………………… stranica 284.
 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta………………………… stranica 285.
 1. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ………………………… stranica 286.
 2. Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene Plana nabave ………………………… stranica 298.
 3. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu………………………… stranica 299.           

PDF: Službeni glasnik 17-2023

Pin It on Pinterest

Skip to content