Sadržaj:

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za katastarsku
izmjeru i sređivanje zemljišnih knjiga …………………… stranica 317.

2. Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel
Općine Marina za 2024. godinu …………………… stranica 318.

3. Očitovanje o prijedlogu cjenika …………………… stranica 320.

4. Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja
Komunalnog otpada …………………… stranica 321

službeni glasnik 17-24

Pin It on Pinterest

Skip to content