PDF: 17-2008

 OPĆINSKO VIJEĆE

  •  Rebalans proračuna za 2008. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju rebalansa Proračuna za 2008. i o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa
  • Izmjene i dopune Plana izrade Prostornih planova i projekata u 2008. godini
  • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata društvenih djelatnosti za 2008. godinu
  • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godini
  • Izmjene i dopune Programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godini

 

Pin It on Pinterest

Skip to content