PDF: 17-2015 (Odluka  o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marine; Ispravak odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja   4.2. „Barbašnjevica – Banovi“; Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog uređenja Općine Marina; Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Marina; ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4.2. „BARBAŠNJEVICA – BANOVI“;   )

Pin It on Pinterest

Skip to content