Sadržaj:
1. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja javne rasvjete na temelju ugovora ………… stranica 248.
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina ………………… stranica 249.
3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marina za razdoblje 2017-2022. godine …………………… stranica 250.
4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina
5. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora …………………… stranica 267.

Službeni glasnik 17-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content