PDF: 18-2008

Sadržaj:

 OPĆINSKO VIJEĆE

 • Zaključak Općinskog vijeća o prihvaćanu Općinskih programa i finacijskih planova
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 • Program redovitog održavanja komunalne infrastrukture  za 2009. godinu
 • Program redovitog održavanja Poljskih puteva za 2009. godinu
 • Program izvanrednog održavanja poljskih puteva u 2009. godini
 • Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2009. godinu         .
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2009. godini
 • Program javnih potreba u športu Općine Marina u 2009. godini
 • Program socijalnih potreba na području Općine Marina u 2009. godini
 • Financijski plan nabave računalne opreme i programa u 2009. godini
 • Program redovitog održavanja groblja u 2009. godini
 • Plan izrade Prostornih planova i projekata u 2009. godini
 • Plan razvojnih programa za razdoblje 2009-2011.
 • Plan radnih mjesta i sredstava potrebnih za plaće u 2009. godini
 • Plan radnih mjesta i sredstava potrebnih za plaće u Komunalnom pogonu Općine Marina za razdoblje 2009-2011
 • Financijski plan Dječjeg vrtića Marina za 2009. godinu
 • Plan sredstava Dječjeg vrtića Marina za radna mjesta od 2009-2011 godine

Pin It on Pinterest

Skip to content