Sadržaj
1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2019. godinu ……………………… stranica 240.
2. Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ……………………… stranica 260.
3. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ……………………… stranica 266.
4. Izmjena Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2019. godinu ……………………… stranica 268.
5. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. godine ……………………… stranica 271.
6. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za III Izmjenu Plana nabave
Općine Marina za 2019. godinu ……………………… stranica 281.
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. ……………………… stranica 282.
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ……………………… stranica 307.
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ……………………… stranica 312.
10. Zaključak o davanju Suglasnosti za potpisivanje Ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina ……………………… stranica 318.
11. Dopuna Odluke o koeficijentima za Određivanje plaće službenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Marina ……………………… stranica 320.
12. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini Marina za 2019. god. ……………… stranica 321.
13. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Marina za 2019. godinu …………… stranica 325.
14. Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi mjere za štite od požara od interesa za republiku Hrvatsku za područje Općine Marina za 2019. godinu ……………………… stranica 328.

PDF: Službeni glasnik 18-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content