Sadržaj:

 1. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Marina za 2020. godinu .…….. stranica 492.
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu …….. stranica 530.
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne Infrastrukture za 2020. god ……… stranica 532.
 4. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora za sufinanciranje građenja na području vodoopskrbnog sustava Mitlo, Blizna donja, Blizna gornja, III faza …….. stranica 535.
 5. Pravilnik o korištenju službenog automobila, mobilnih telefona i službenih putovanja ……… stranica 536.
 6. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za III i IV Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. godinu …….. stranica 543.
 7. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za V. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. godinu ……… stranica 544.
 8. Izmjene Pravilnika o uvjetima imenovanja, opisu poslova i iznosu naknade posebnog savjetnika načelnika ……… stranica 545.
 9. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika ……… stranica 546.
 10. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Marina ……… stranica 547.
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Marina ………. stranica 548.
 12. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina ………. stranica 550.
 13. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja ………. stranica 551.
 14. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ………. stranica 552.
 15. Odluka o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe ………. stranica 553.
 16. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda ………. stranica 554.
 17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marina … stranica 555.
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje ………. stranica 556.
 19. Odluka o imenovanju Vijeća za kulturu ………. stranica 557.
 20. Odluka o imenovanju Vijeća za umirovljenike ………. stranica 558.
 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za proračun i financije ………. stranica 559.
 22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za granice Općine Marina ………. stranica 560.
 23. Odluka o imenovanju Vijeća za šport ………. stranica 561.
 24. Odluka o imenovanju Vijeća za branitelje ………. stranica 562.
 25. Odluka o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova ……… stranica 563.
 26. Odluka o imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb, brigu o osobama starije životne dobi i socijalno ugroženim osobama ……… stranica 564.
 27. Odluka o imenovanju posebnog savjetnika za društvene djelatnosti ………. stranica 565.

Pin It on Pinterest

Skip to content