Sadržaj:

1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na II Izmjenu Plana nabave Općine Marina za 2020. godinu ……………………… stranica 463.

2. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu ……………………… stranica 464.

3. Odluka o radnom vremenu za rad sa strankama i odmoru tijekom radnog vremena …………………… stranica 473.

PDF:Službeni glasnik 19-2020

Pin It on Pinterest