PDF: sluzbeni-glasnik-20-2016 (Odluka o zakupu poslovnog prostora  i o objavi javnog natječaja; Oduka o izmjenama i dopunama odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava  u 2016. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 07/16)Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina; Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup javne površine)

 

Pin It on Pinterest

Skip to content