Sadržaj:

1. Odluka o autotaksi stajalištima i o visini naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Marina ……………… stranica 293.

2. Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa ……………… stranica 295.

3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Marina za 2018. godinu ……………… stranica 304.

4. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Marina za 2018. godinu ……………… stranica 308.

5. Plan operativne provedbe programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Marina za 2018. godinu ……………… stranica 311.

Službeni glasnik 20/2018

Pin It on Pinterest

Skip to content