Sadržaj:

  1. Izmjene i dopune proračuna Općine Marina za 2023. godinu…………………………………………… stranica 314.
  1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………………………… stranica 328.
  1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Marina…………………………………………… stranica 332.
  1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu…………………………………………… stranica 345.
  1. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina…………………………………………… stranica 348.
  1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na III. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu…………………………………………… stranica 351.
  1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu……………………………………… stranica 352.
  1. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Marinski komunalac d.o.o. ………………………………………… stranica 362.

 9. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta…………………………………………… stranica 363.

 10. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta…………………………………………… stranica 364.   

PDF:    Službeni glasnik 21-2023          

 

Pin It on Pinterest

Skip to content