PDF: Službeni glasnik 22-2017

Sadržaj:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Statut  Općine Marina ……………………. stranica 188.
2. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja ……………………. stranica 189.
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Marina ……………………. stranica 190.
4. Odluka o imenovanju vijeća za kulturu ……………. stranica 191.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje ……………………. stranica 192.
6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za proračun i financije ……………………. stranica 193.
7. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za granice Općine Marina ……………. stranica 194.
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marina ……………………….stranica 195.
9. Odluka o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe ……………………. stranica 196.
10.Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj Zagore ……………………. stranica 197.
11.Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marina ……………………. stranica 198.
12.Odluka o imenovanju Vijeća za šport, lov i ribolov ……………………. stranica 199.
13.Izmjena Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika ……………………. stranica 200.
14.Izmjena Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina ………………………. stranica 201.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content