PDF: 23-2013

Sadržaj:
1. Izmjene i dopune plana nabave za 2013.godinu
2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
3. Odluka o odabiru ponuditelja za dovoz vode kućanstvima autocisternom
4. Izmjene i dopune programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2013.godinu
5. Pravilnik o socijalnoj skrbi
6. Izmjena programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2013.godini .
7. Odluka o kratkoročnom zaduživanju – prekoračenju po transakcijskom Računu koji se vodi kod PBZ d.d.

Pin It on Pinterest

Skip to content