Sadržaj:

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2021. godinu …………… stranica 593.
 2. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021 do 2023. godine …………… stranica 625
 3. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu …………… stranica 633
 4. Izmjene Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2021. godinu …………… stranica 639
 5. Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Marina za 2021. godinu …………… stranica 641
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2021. godinu …………… stranica 642
 7. Zaključak o davanju suglasnosti za potpis ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine Marina…………… stranica 6 44
 8. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na VI Izmjene i dopune Plana nabave Općine Marina za 2021. godinu …………… stranica 645
 9. VI. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu …………… stranica 646
 10. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Marina za provedbu ulaganja na području Općine Marina za projekt „VATROGASNI DOM MARINA“ …………… stranica 657
 11. Odluka o osiguranju sredstava za financiranje dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2021/2022. …………… stranica 677

Pin It on Pinterest

Skip to content