Sadržaj:

  1. Plan motriteljsko-dojavne službe ………………………………… stranica 358.
  2. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2024. godinu………………………………… stranica 360.
  3. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova………………………………… stranica 366.
  4. Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Marina za 2024. godinu………………………………… stranica 368.

PDF: Službeni glasnik Općine Marina 23-2024

Pin It on Pinterest

Skip to content