Sadržaj
1. Odluka o komunalnom redu ……………… stranica 352.
2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti ……………… stranica 398.
3. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora ……………… stranica 401.
4. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Marina ……………… stranica 402.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 4.5. Vrh Oštrice ……………… stranica 410.

PDF: Službeni glasnik 23-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content