Sadržaj
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna …………………… stranica 490.
2. IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Marina
za 2020. godinu …………………… stranica 532.
3. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za 2020. godinu …………………… stranica 566.
4. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
za 2020. godinu …………………… stranica 571.
5. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata društvenih
djelatnosti za 2020. godinu …………………… stranica 573.
6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u 2000. godini …………………… stranica 575.
7. Izmjena Programa socijalnih potreba u 2020. godini …………………… stranica 576.
8. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2020-2022 godine …………………… stranica 577.
9. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu
Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.god. …………………… stranica 585.
10. Izvješće općinskog načelnika …………………… stranica 586.
11. Odluka o osiguranju sredstava za financiranje dodatnih
obrazovnih materijala za školsku godinu 2020/2021. …………………… stranica 589.
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika …………………… stranica 590.
13. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
unutar groblja na području Općine Marina …………………… stranica 591.
14. Odluka o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune
Plana nabave za 2020. godinu …………………… stranica 594.
15. III. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu …………………… stranica 595.
16. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za
sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama na području
Općine Marina …………………… stranica 605.

PDF: Službeni glasnik 23-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content