PDF:

24-2013 naslov

24-2013

Sadržaj:
1. Rješenje o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina ……….. stranica 372.
2. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja i razriješenju dosadašnjih članova ……….. stranica 373.
3. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za statutarno- pravna pitanja ……….. stranica 374.
4. Odluka o imenovanju članova povjerenstva za granice Općine Marina ……….. stranica 375.
5. Odluka o imenovanju vijeća za predstavke i pritužbe ……….. stranica 376.
6. Odluka o imenovanju Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ……….. stranica 377.
7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Marina ……….. stranica 378.
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje ……….. stranica 379.
9. Odluka o imenovanju vijeća za branitelje ……….. stranica 380.
10. Odluka o imenovanju vijeća za lov, ribolov i šport ……….. stranica 381.
11. Odluka o imenovanju vijeća za kulturu ……….. stranica 382.
12. Odluka o imenovanju povjerenstva za razvoj zagore ……….. stranica 383.
13. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Marina ……….. stranica 384.
14. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina ……….. stranica 385.
15. Odluka o imenovanju Povjerenstva za proračun i financije

Pin It on Pinterest

Skip to content