Sadržaj:

1. III.Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2022. godinu ………… stranica 320.
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu ………… stranica 339.
3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ………… stranica 349.
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2022. godinu ………… stranica 351.
5. Izmjena i dopuna Plana izrade prostornih planova za 2022. godinu ………… stranica 353.
6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2022. godinu ………… stranica 355.
7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Marina za razdoblje I-VI. 2022.godine ……… stranica 356.
8. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na III izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu ………… stranica 382.
9. III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Marina za 2022. godinu ………… stranica 383.
10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Marina ………… stranica 395.
11. Odluka o izradi UPU-a „4.6. Oštrica zapad“ ………… stranica 397.

PDF: Službeni glasnik 24-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content