Sadržaj:

  1. Izmjene i dopune proračuna Općine Marina za 2023. godinu …………………………… stranica 373.
  1. Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu………………………………… stranica 389.
  1. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na IV Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. ………………………………… stranica 393.
  1. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu………………………………… stranica 394.
  1. Zaključak o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općinskog vijeća……………………………… stranica 404.
  1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Sportski cestar Mirko Škember……………………………… stranica 411.
  1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta…………………………………… stranica 412.
  1. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina…………………………………… stranica 413.

PDF:    Službeni glasnik 24-2023     

 

Pin It on Pinterest

Skip to content