Sadržaj:
1. Izmjene Odluke o pokriću manjka Proračuna Općine Marina iz prethodnih razdoblja …………… stranica 331.
2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu …………… stranica 332.
3. Izmjena Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2018. godinu …………… stranica 334.
4. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu …………… stranica 337.
5. Izmjena Plana izrade prostornih Planova u 2018. godini …………… stranica 345.
6. Izmjena programa Javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2018. godini …………… stranica 348.
7. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na II i III Izmjene Plana nabave Općine Marina za 2018. godinu ………… stranica 349.

Službeni glasnik 24/2018

Pin It on Pinterest

Skip to content