Sadržaj
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2019. godinu …………… stranica 411.
2. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Marina za 2019. godinu …………… stranica 440.
3. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2019-2021 godine …………… stranica 466.
4. Izmjena gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu …………… stranica 475.
5. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2019. godini …………… stranica 481.
6. Zaključak o suglasnosti Dječjem vrtiću na redoviti 10-satni program …………… stranica 482.
7. Zaključak o davanju suglasnosti Marinskom komunalcu d.o.o. za kratkoročno zaduživanje …………… stranica 483.
8. Odluka o davanju suglasnosti na IV. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. godinu …………… stranica 484.
9. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu …………… stranica 485.

PDF: Službeni glasnik 24-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content