PDF: SLUŽBENI GLASNIK 25-2015 (Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marina za 2016. godinu; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.; Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađenih  zgrada u prostoru za 2016. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.; Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2016.g.; Plan izrade prostornih planova za 2016.g.; Program korištenja sredstava za male komunalne akcije u 2016.g.; Program javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2016.g.; Program javnih potreba u sportu Općine Marina za 2016.g.; Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2016. godini; Program proslave dana MO za 2016.g.; Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca  Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača  (nezavisni vijećnici) za 2016. godinu; Izmjenu Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona; Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2016. godine; Odluka RZ Vinovac; Odluka o javnim radovima na Izgradnji, proširenju i rekonstrukciji  javne rasvjete)

 

Pin It on Pinterest

Skip to content