1. Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o priključenju broj: 4013-70097088-60008986 s HEP-ODS d.o.o. …… stranica 401.
2. Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Marina i Općine Rešetari …… stranica 407.
3. Odluka o osiguranju sredstava za financiranje dodatnih obrazovnih materijala za školsku godinu 2022/2023 …… stranica 408.
4. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – pješačka staza kod spilje Grota …… stranica 409.
5. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – pješačka staza do crkve Gospe od sniga …… stranica 410.
6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta …… stranica 411.
7. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina …… stranica 412.
8. Izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Groblje Vinišće – Oriovica …… stranica 414.

PDF: Službeni glasnik 26-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content