Sadržaj:

 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Marina………………………… stranica  429.
 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………… stranica 455.
 1. Izmjena i dopuna Programa kulture Općine Marina za 2023.godinu…………………… stranica 465.
 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Marina za 2023. godinu…………………………… stranica 466.
 1. Izmjene Plana izrade prostornih planova Općine Marina za 2023. godinu…………………………… stranica 468.
 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marina za 2023. godinu………………………… stranica 470.
 1. Odluka o davanju pomoći Općini Cerna za otklanjanje posljedica elementarne nepogode………………………… stranica 509.
 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Marina………………………… stranica 510.
 2. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Pločnik ispred objekta na adresi Obala kardinala Alojza Stepinca 5………………………… stranica 514.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Trg Stjepana Radića………………………… stranica 515.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- Pločnik zapadno od Trga Stjepana Radića………………………… stranica 516.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- Trg Ribarska poljana………………………… stranica 517.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Pločnik ispred objekta na adresi Dr.Franje Tuđmana 20. i 22.………………………… stranica 518.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Park Mandrača………………………… stranica 519.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Parkiralište Mandrača………………………… stranica 520.
 1. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Pločnik Mandrača južno od državne ceste D8………………………… stranica 521.
 1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta………………………… stranica 522.
 1. Odluka o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta………………………… stranica 523.
 2. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na V. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. godinu………………………… stranica 525.

PDF: Službeni glasnik 26-2023

 

Pin It on Pinterest

Skip to content