Sadržaj:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2024. godini …………………………………… stranica 471.

PDF: Službeni glasnik 26-2024

 

Pin It on Pinterest

Skip to content