Sadržaj:

1. Proračun Općine Marina za 2021. godinu ………………… stranica 611.

2. Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu ………………… stranica 633.

3. Plan razvojnih programa za razdoblje 2021-2023. ………………… stranica 640.

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ………………… stranica 648.

5. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. ………………… stranica 654.

6. Program redovitog održavanja komunalne Infrastrukture za 2021. godinu ………………… stranica 655.

7. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2021. godinu ………………… stranica 660.

8. Program izrade prostornih planova u 2021. godini ………………… stranica 663.

9. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu ………………… stranica 665.

10. Program javnih potreba u športu za 2021. godinu ………………… stranica 666.

11. Program socijalnih potreba za 2021. godinu ………………… stranica 667.

12. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Marina za 2021. godinu ………………… stranica 668.

13. Program proslave dana mjesnih odbora za 2021. god. ………………… stranica 669.

14. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka u 2021. ………………… stranica 670.

15. Odluka o davanju suglasnosti na Plan nabave za 2021. godinu ………………… stranica 672.

16. Plan nabave za 2021. godinu ………………… stranica 673.

17. Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova tijekom 2021. godine ………………… stranica 680.

18. Odluka o davanju suglasnosti načelniku za stjecanje nekretnine ………………… stranica 682.

PDF: Službeni glasnik 26-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content