Sadržaj:
1. Proračun Općine Marina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu ……………………………………………… stranica 415.
2. Odluka o izvršenju proračuna za 2023. godinu …………………………………… stranica 447.
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu …………………………………… stranica 455.
4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu …………………… stranica 464.
5. Program redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu …………………………………… stranica 465.
6. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2023. godinu …………………………………………… stranica 471.
7. Program izrade prostornih planova za 2023. godinu ………………………………… stranica 474.
8. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu …………………………………… stranica 476.
9. Program javnih potreba u športu za 2023. godinu …………………………… stranica 477.
10. Program socijalnih potreba za 2023. godinu ……………………………………………… stranica 478.
11. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Marina za 2023. godinu …………………………………………………………………………… stranica 479.
12. Program proslave dana mjesnih odbora za 2023. godinu …………………………… stranica 480.
13. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka za 2023. godinu …………… stranica 481.
14. Zaključak o suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta …………………………… stranica 483.
15. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta ………………………… stranica 484.
16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2023. godine ……………………………………………… stranica 489.

PDF:Službeni glasnik 27-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content