PDF:  sluzbeni-glasnik-27-2016(Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.g, Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.g; Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g; Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2017.g; Plan izrade prostornih planova u 2017.g; Program korištenja sredstava za male komunalne akcije u proračunu općine Marina za 2017.g; Program javnih potreba u kulturi općine Marina u 2017.g; Program javnih potreba u sportu općine Marina u 2017.g; Program javnih potreba socijalne skrbi u općini Marina za 2017.g; Program proslave dana MO u općini Marina u 2017.g; Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Marina u 2017.g; Odluka o izvršenju proračuna Općine Marina za 2017.g; Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca  Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača  (nezavisni vijećnici) za 2017. godinu; Zaključci)

Pin It on Pinterest

Skip to content