PDF:

28-2013

Sadržaj:
1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016 godina ………………………………… stranica 431.
2. Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu ………………………………………….. stranica 446.
3. Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini ………………………………………….. stranica 455.
4. Program javnih potreba u športu u 2014. godini ………………………………………… stranica 456.
5. Program javnih potreba socijalne skrbi u 2014. godini ………………………….. stranica 457.
6. Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastructure za 2014. godini …………… stranica 458.
7. Plan izrade Prostornih planova u 2014. godini …………………………………………… stranica 470.
8. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2014. godinu ………………………… stranica 473.
9. Program proslave dana Mjesnih odbora za 2014. godinu …………………………………. stranica 477.
10. Program nabave računala i računalne opreme za 2014. godinu ………………………….. stranica 478.
11. Program redovitog održavanja komunalne infrastructure za 2014. godinu ……………….. stranica 479.
12. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini ……………stranica 496.
13. Odluka o naknadama vijećnika u općinskom vijeću, članovima i predsjednicima,
komisija, povjerenstva i vijeća Općinskog vijeća, predsjedniku vijeća, te stručnim osobama ……………………………………………………… stranica 500.
14. Odluka o načinu obavljenja komunalnih djelatnosti …………………………………… stranica 501.
15. Odluka o osnivanju i ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina …………….. stranica 505.
16. Izmjena i dopuna Pravilnika o socijalnoj skrbi …………………………………………… stranica 508.
17. Odluka o odabiru ponuditelja za usluge finacijskog leasinga ………………………………

Pin It on Pinterest

Skip to content