PDF: Službeni glasnik 28-2015 (Izmjena programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015.g.; Izmjena plana izrade prostornih planova u 2015.g.; Izmjena programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2015.g.; Izmjena programa javnih potreba socijalne skrbi u 2015. godini; Izmjena programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2015.g.; Program javnih potreba u sportu Općine Marina u 2015.g; Izmjena programa korištenja sredstava za male komunalne akcije u proračunu za 2015.g.; Izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.; Izmjena odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca  Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača  (nezavisni vijećnici) za 2016. godinu; Odluka o odabiru ponuditelja za izradu geodetske podloge idejnog projekta obale u Poljicima; Odluka – ARHEO d.o.o; Odluka – MARITIMA -MA d.o.o)

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content