Sadržaj

1. Proračun Općine Marina za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu ………………… stranica 522.

2. Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu ………………… stranica 545.

3. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje 2021-2022 godina ………………… stranica 552.

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ………… stranica 560.

5. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu ………………… stranica 567.

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu …………………… stranica 568.

7. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2020. godinu …………………… stranica 753.

8. Plan izrade prostornih planova u 2020. godini …………………… stranica 576.

9. Program javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2020. godini …………………… stranica 578.

10. Program javnih potreba u športu Općine Marina u 2020. godini …………………… stranica 579.

11. Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2020. godini …………………… stranica 580.

12. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Marina u 2020. godini …………………… stranica 581.

13. Program proslave dana mjesnih odbora za 2020. godinu …………………… stranica 582.

14. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna za financiranje političkih Stranaka u 2020. godini …………………… stranica 583.

15. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine …………………… stranica 585.

PDF: Službeni glasnik 28-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content