PDF: Službeni glasnik 28-2017

Sadržaj: 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu …………………………….stranica 289. 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Marina …………………………….stranica 296. 3. Odluka o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina …………………………….stranica 297. 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta …………………………….stranica 299. 5. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Marina ………………………….stranica 300. 6. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu …………………………….stranica 301. 7. Odluka o davanju suglasnosti na III i IV Izmjene Plana nabave …………………………….stranica 306. 8. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dovozu pitke vode kućanstvima …………………………….stranica 307. 9. Zaključak o imenovanju promjenjivog člana člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije …………………………….stranica 308. 10.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2017. godini …………………….stranica 309. 11.Izmjena Programa gradnje objekata Društvenih djelatnosti …………………………….stranica 310.

Pin It on Pinterest

Skip to content