Sadržaj:

 1. Proračun Općine Marina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu………………………… stranica  550.
 2. Odluka o izvršenju proračuna za 2024. godinu………………………… stranica  584.
 3. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu ………………………… stranica  590.
 4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru za 2024. godinu……………………… stranica  599.
 5. Program redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ……………………… stranica  600.
 6. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2024. godinu …………… stranica 604.
 7. Program izrade Prostornih planova u 2024. godini ……………………… stranica  606.
 8. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu ……………………… stranica  609.
 9. Program javnih potreba u športu za 2024. godinu ……………………… stranica  610.
 10. Program socijalnih potreba u 2024. godini ……………………… stranica  611.
 11. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Marina za 2024. godinu……………………… stranica  612.
 12. Program proslave mjesnih odbora za 2024. godinu ……………………… stranica  613.
 13. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Marina za 2022. godinu……………………… stranica  614.
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka za 2024. godinu……………………… stranica  615.
 15. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – dječje igralište Vrsine……………………… stranica  617.
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Marina……………………… stranica  618.
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg Vrtića Marina……………………… stranica  619.
 18. Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Marina……………………… stranica  620.
 19. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marina ……………………… stranica  625.

PDF: Službeni glasnik 29-2023

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content