Sadržaj:
1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2021. godinu ……………………… stranica 706.
2. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu ……………………… stranica 728.
3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ……………………… stranica 734.
4. Izmjena i dopuna Programa kulture Općine Marina za 2021. godinu ……………………… stranica 736.
5. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina za VII i VIII Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu ……………………… stranica 737.
6. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine ……………………… stranica 738.
7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Marina za razdoblje od I. do VI 2021. ……………………… stranica 746.
8. Zaključak o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2021. god 30.06.2021. godine ……………………… stranica 788.
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine ……………………… stranica 789.
10. Odluka o osnivanju akcijske grupe u ribarstvu za područje Grada Šibenika i općina Bilice, Marina, Primošten i Rogoznica ……………………… stranica 792.
11. Zaključak o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije ……………………… stranica 793.
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Marina ……………………… stranica 794.

PDF: Službeni glasnik 30-2021

Pin It on Pinterest

Skip to content