Sadržaj:

1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2019. godinu ………………… stranica 589.
2. Izmjena plana razvojnih programa za razdoblje 2019-2021 godine ………………… stranica 613.
3. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ………………… stranica 623.
4. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ………………… stranica 629.
5. Izmjena Plana izrade prostornih planova u 2019. godini ………………… stranica 636.
6. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini ………………… stranica 638.
7. Izmjena potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2019. godini ………………… stranica 639.
8. Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u 2019. godini ………………… stranica 640.
9. Izmjena Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Marina za rad političkih stranaka u 2019. godini ……………… stranica 641.
10. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na Plan nabave za 2020. godinu ………………… stranica 643.
11. Plan nabave za 2020. godinu ………………… stranica 644.
12. Suglasnost na upotpunjavanje registra nerazvrstanih cesta ………………… stranica 653.
13. Odluka o upotpunjavanju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina ………………… stranica 654.
14. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Marina ………………… stranica 656.
15. Analiza stanja Civilne zaštite na području Općine Marina za 2019. godinu …………………… stranica 661.

PDF: Službeni glasnik 30-2019

Pin It on Pinterest

Skip to content