Sadržaj:
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ……………………………………………… stranica 508.
2. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu …………………………………… stranica 525.
3. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu …………………………………… stranica 532.
4. Izmjena Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2022. godinu …………………………………………… stranica 534.
5. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina za 2022. godinu ………………………………… stranica 536.
6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina za 2022. godinu …………………………………… stranica 537.
7. Izmjena Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Marina za 2023. godinu …………………………………… stranica 538.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina ……………………………………… stranica 539.
9. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu ……………………………………… stranica 540.
10. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na Plan nabave Općine Marina za 2023. godinu …………………………… stranica 552.
11. Plan nabave za 2023. godinu …………………………………………… stranica 553.
12. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina …………………………………………… stranica 562.
13. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Marina ……………………… stranica 565.
14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću Marina …………………………… stranica 570.
15. Odluka o osnovici za obračun plaće zaposlenih u dječjem vrtiću Marina ……………………………………………… stranica 571.
16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o koeficijentima za određivanje plaće radnika Dječjeg vrtića Marina ……………………… stranica 572.
17. Odluka o koeficijentima za određivanje plaće radnika Dječjeg vrtića Marina ……………………………………………… stranica 573.

PDF: Službeni glasnik 31-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content