Sadržaj:

 1. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće Mjesnog odbora Marina ……… stranica 492.         
 2. Zbirna lista kandidata za izbor članova za vijeće M.O. Marina ………………………… stranica 493.
 3. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće Mjesnog odbora Svinca ……… stranca 494.
 4. Zbirna lista kandidata za izbor članova za vijeće M.O. Svinca ………………………stranica 495.
 5. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Vinišće–gornji dio…… stranica 496.
 6. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O.Vinišće-gornji dio…… stranica 497.
 7. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Vinišće-donji dio …… stranica 498.
 8. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O.Vinišće-donji dio …… stranica 499.
 9. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Sevid …………………………………… stranica 500.
 10. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Sevid …………………………… stranica 501.
 11. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Vrsine …………………………… stranica 502.
 12. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Vrsine ………………………… stranica 503.
 13. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Poljica ………………………… stranica 504.
 14. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Poljica ……………………… stranica 505.
 15. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Najevi …………………………… stranica 506.
 16. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Najevi ………………………… stranica 507.
 17. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Gustirna ……………………… stranica 508.
 18. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Gustirna …………………… stranica 509.
 19. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Dograde ………………………… stranica 510.
 20. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Dograde ……………………… stranica 511.
 21. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Pozorac ………………………… stranica 512.
 22. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Dograde ……………………… stranica 513.
 23. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Blizna Gornja ………… stranica 514.
 24. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Blizna Gornja ……… stranica 515.
 25. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Blizna Donja …………… stranica 516.
 26. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Blizna Donja ………… stranica 517.
 27. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Mitlo ……………………………… stranica 518.
 28. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Mitlo …………………………… stranica 519.
 29. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Vinovac ………………………… stranica 520.
 30. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Vinovac ……………………… stranica 521.
 31. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Rastovac ……………………… stranica 522.
 32. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Rastovac …………………… stranica 523.
 33. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Sevid na moru ………… stranica 524.
 34. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Sevid na moru ……… stranica 525.
 35. Kandidacijska lista za izbor članova za vijeće M.O. Ljubljeva …………………… stranica 526.
 36. Zbirna lista kandidata za izbor član. za vijeće M.O. Ljubljeva ………………… stranica 527.

PDF: Službeni glasnik 31-2024

Pin It on Pinterest

Skip to content