Sadržaj:
1. Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva Općine Marina………stranica 417

2. Rješenje o imenovanju proširenog   sastava izbornog povjerenstva Općine Marina ……………. stranica 418

3. Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstva za provedbu izbora članova
vijeća mjesnih odbora ……………. stranica 419.

Službeni glasnik 31-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content