Sadržaj:
1. V. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2020. godinu ………………….. stranica 749.
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja, komunalne infrastrukture za 2020. godinu …………………… stranica 778.
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu …………………… stranica 781.
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2020. godinu …………………… stranica 783.
5. Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini …………………. stranica 786.
6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2020. godini ……………………. stranica 787.
7. Izmjena Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Marina za 2020. godinu ……………………. stranica 788.
8. Izmjena Plana izrade prostornih planova u 2020. godini …………………….. stranica 789.
9. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2020-2022. godine …………………….. stranica 791.
10. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina ……………………. stranica 799.

PDF: Službeni glasnik 31-2020

Pin It on Pinterest

Skip to content