PDF: 32-2013

Sadržaj:

  •  Izmjena plana izrade prostornih Planova i projekata u 2013. godini      ……… stranica 559.
  •  Izmjena programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2013. god.    ……… stranica 564.
  •  Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini                          ……… stranica 566.
  •  Izmjena Programa socijalnih potreba u 2013. godini                  ……… stranica 571.
  •  Izmjena javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2013. godini            ……… stranica 573.
  •  Izmjena Programa korištenja sredstava za male komunalne akcije za 2013. god.  ……… stranica 574.
  •  Odluka o raspoređivanju sredstava za finaciranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2013. godinu   ……… stranica 576

Pin It on Pinterest

Skip to content